U Arhus centru održan stručni skup o upravljanju otpadom

Srbija

U okviru obeležavanja šest godina rada Regionalnog Arhus centra, na Otvorenom univerzitetu održan je stručni skup o upravljanju otpadom, što je prema oceni učesnika jedan od gorućih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Tim povodom, pomoćnik Pokrajinskog sekretara gospodin Nemanja Erceg i gospođa Svetlana Marušić, viši savetnik su učestvovali na okruglom stolu sa temom „Izazovi i mogućnosti u oblasti upravljanja otpadom u procesu usaglašavanja sa propisima Evropske unije“ .

Skup je organizovao Regionalni Arhus centar Subotica uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Regionalnog Arhus centra Subotica u cilju bolje primene Arhuske konvencije“ .

Uvodničari okruglog stola su bili predstavnici Regionalnog Arhus centra Subotica, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Cilj okruglog stola na temu „Izazovi i mogućnosti u oblasti upravljanja otpadom u procesu usaglašavanja sa propisima Evropske unije“ bio je da se ukaže na obaveze svih nivoa vlasti u sistemu upravljanja otpadom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Gospođa Snježana Mitrović iz Arhus centra izjavila je da će napokon dobiti Regionalnu deponiju, plan je da do kraja godine počne probni rad pa je ovo prilika da porazgovaramo sa predstavnicima resornog ministrastva, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, lokalne samouprave da vidimo dokle smo stigli i šta je još neophodno da učinimo. Nama kao građanima je najvažnije da znamo kakva je naša uloga, da li ćemo razvrstavati otpad na mestu nastanka i čiji je to otpad. Nadam se da ćemo na ovom skupu doći do plana konkretnih aktivnosti u budućnosti.

Usaglašavanje sa standardima Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine, prema rečima pomoćnika Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i životnu sredinu, Nemanje Ercega, je izuzetno zahtevan zadatak u čiju realizaciju resorno ministarstarstvo i Pokrajinski sekretarijat ulažu velike napore. Nažalost bržu harmonizaciju kako kaže, koče finansijski problemi.

Sama implementacija propisa u zakonodavstvo Republike Srbije nije tako veliki problem kao što je obezbediti sredstva da bi se ispunili svi uslovi koje će nam nametnuti propisi Evropske unije. Pod tim se misli na uupravljanje otpadom kroz sistem regionalnih deponija, uklanjanje divljih deponija, čišćenje same teritorije Vojvodine odnosno Srbije i upravljanje otpadom kroz integrisane i integralne dozvole – kaže Erceg. – Uspešno privodimo kraju radove na Regionalnoj deponiji Subotica, a sa druge srane imamo završenu Regionalnu deponiju Kikinda, pri kraju je završetak i u Sremskoj Mitrovici, kao i u Pančevu. Očekujemo i da će Novi Sad kroz pristupne fondove Evropske unije obezbediti značajna sredstva za izgradnju deponije. Takođe, očekujemo završetak Inđije, tako da u Vojvodini idemo u korak sa uslovima koje propisuje Evropska unija, a to je da do 2027. godine obezbedimo kompletan sistem funkcionisanja u pogledu uklanjanja divljih deponija. Nadamo se da će ceo sistem regionalnih deponija biti uspostavljen do 2022. godine.

Veliki broj prisutnih , koji su uzeli aktivno uešće u diskusiji pokazalo je koliko je otpad , problemi koji se nameću zbog neadekvatnog postupanja sa njim, kao i sprovođenje inspekcijskog nadzora, važna tema za lokalne samouprave, građane i nevladin sektor.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem proširivanja saradnje nadležnih republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa i aktivnog uključivanja građana radi što boljeg informisanja i učestvovanja u donošenju odluk u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević