Impressum

Impressum

Energetski portal IN000200
email redakcije: info@energetskiportal.rs

IZDAVAČ:

CEEFOR d.o.o.

Bulevar oslobođen 103/3, 11010 Beograd, Srbija

PIB: 106783129

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Nevena Đukić

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
Tamara Zjačić

UREDNIK PORTALA
Jelena Kozbašić

UREĐIVAČKI KOLEGIJUM
prof. dr Goran Jankes, dipl.maš.inž.
Miloš Kostić, dipl.maš.inž.
Marko Radosavljević, dipl.maš.inž.
Nikola Petković, dipl.maš.inž.
Miloš Saleta, dipl.maš.inž.

NOVINARI I FOTOREPORTERI
Jelena Cvetić
Jelena Vujadinović
Biljana Krnetić  – dopisnik iz Novog Sada

LEKTOR 
Ivana Kostić

WEB
Tim EP.


Prvi urednik do jula 2014: Biljana Radović

Drugi urednik do decembra 2015: Svetlana Jovanović