Impressum

Impressum

Energetski portal IN000200
email redakcije: info@energetskiportal.rs
adresa redakcije: Bulevar Oslobođenja 103/3, 11010 Beograd, Srbija

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Nevena Đukić, dipl.filolog

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
Sandra Jovićević, dipl.filolog

POMOĆNIK UREDNIKA
Vera Rakić, novinar

UREĐIVAČKI KOLEGIJUM
prof. dr Goran Jankes, dipl.maš.inž.
Miloš Kostić, dipl.maš.inž.
Marko Radosavljević, dipl.maš.inž.
Nikola Petković, dipl.maš.inž.
Miloš Saleta, dipl.maš.inž.

NOVINARI I FOTOREPORTERI
Jelena Vujadinović, ekonomista
Biljana Krnetić, dipl.građ.inž. – dopisnik iz Novog Sada
Tamara Zjačić, novinar

WEB
Tim EP.


Prvi urednik do jula 2014.: Biljana Radović, dipl.producent

Drugi urednik do decembra 2015.: Svetlana Jovanović, dipl.inž.arh.