Marketing

Energetski Portal je celodnevno ažuriran poslovni portal najsvežijih informacija iz obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i šire – održivog razvoja. Kao idealan vodič za investitore  i druge interesente za datu oblast energitike, EP nudi precizne, jednostavne i sažete informacije za lako snalaženje u svetu procedura i regulativa za realizaciju projekata OIE i EE.

Pozvani ste da sopstveni udeo u afirmaciji i proizvodnji OIE i EE reklamirate na našem portalu, kroz sve dostupne rubrike (aktuelne vesti, događaje, predstavljanja kompanija, projekata i tehnologija, izvore finansiranja,..).

Naš stručni tim će, u skladu sa Vašom delatnošću, napraviti strategiju Vaše promocije, poput:
– predstavljanja projekta koji realizujete kao investitor, finansijer ili idejni tvorac projekta,
– intervjua sa Vama koji ima za cilj da istakne Vaš doprinos u afirmisanju oblasti OIE i EE kroz reklamiranje delatnosti.

Vaša odluka je koji vid reklame želite na našem portalu, a naša obaveza je da Vam ponudimo prestižnu marketing ponudu predstavljajući Vas kao eksperte u svom domenu, sa merljivim doprinosom u sektoru energetike i održivog razvoja.

kontakt:
+381 11 40 63 160
marketing@energetskiportal.rs