Sombor dobio sredstva za proširenje kapaciteta postojeće deponije Rančevo

Vesti | Srbija

Po osnovu javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2019. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine doneo je Odluku o dodeli bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2019. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije.

Foto: Grad Sombor

Za ove namene iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine je obezbeđeno 11.000.000,00 dinara.

U zgradi Autonomne Pokrajine Vojvodine potpisani su  ugovori sa jedanaest gradova i opština.

Gradu Somboru je po ovom konkursu odobreno 2.000.000,00 dinara za Plan detaljne regulacije za proširenje kapaciteta postojeće deponije Rančevo – centar za tretman otpada.

U ime Grada Sombora ugovor je u skupštini AP Vojvodine potpisao većnik Grada Sombora za oblast komunalne delatnosti i investicija Miroslav Кovačić.

Plan detaljne regulacije za proširenje kapaciteta postojeće deponije Rančevo – centar za tretman otpada ima za cilj da definiše pravila građenja i uređenja kako bi se unapredio rad postojeće deponije i to kroz koncept obrade komunalnog i drugog otpada na takav način da otpad nakon obrade ima najmanje moguće uticaje na životnu sredinu tako što će se doprineti boljem i efikasnijem načinu upravljanja otpadom, smanjiti količinu generisane količine otpada, odnosno  upravljati otpadom po principu održivog razvoja izgradnjom centra za tretman otpada.

Obezbedilo bi se istovremeno saniranje postojeće deponije kroz primenu odgovarajućih mera zaštite i tehničko-tehnoloških rešenja za smanjenje i sprečavanje negativnih uticaja na vazduh, zemljjište, površinske i podzemne vode.

Milisav Pajević