Revitalizovana mala hidroelektrana „Turica“

Vesti | Hidro

Foto: Elektroprivreda Srbije

Milorad Grčić. v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, obišao je revitalizovanu malu hidroelektranu „Turica“, čija je instalisana snaga povećana na 360 kW, uz uvećanje godišnje proizvodnje na 2,13 miliona kilovat-časova.

Užička elektrana u naselju Turica „zelenim kilovatima“ već 90 godina učestvuje u proizvodnji električne energije naše zemlje.

EPS realizuje projekat rekonstrukcije malih hidroelektrana upravo da bi modernizovao pouzdane kapacitete od kulturno-industrijskog značaja i povećao udeo „zelene energije“ u svojoj proizvodnji većom snagom i efikasnošću malih HE.

– Poslednjih nekoliko godina u toku je veliki investicioni ciklus „Elektroprivrede Srbije“. EPS ispunjava svoje obaveze da sačuva, unapredi, izgradi i modernizuje svoje kapacitete kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje Srbije električnom energijom i u predstojećim decenijama, rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, prilikom obilaska radova sa Savom Bezmarevićem, izvršnim direktorom za proizvodnju energije.

Rekonstrukcijom MHE „Turica“ obuhvaćeno je čišćenje akumulacije, zamena zatvarača temeljnog ispusta, sanacija vodozahvata i zidova dovodnog tunela, kao i vodne komore, zamena cevovoda i proizvodnih agregata, sistema upravljanja, ugradnja novog krana, kao i sanacija pomoćne zgrade elektrane. U toku su dodatni građevinski radovi na sanaciji odvodne vade.

Milisav Pajević