ProCredit banka prvi veliki kupac zelene struje u Srbiji

Zahvaljujući ugovoru koji je potpisala sa Elektroprivredom Srbije, ProCredit banka je postala prvi veliki kupac „zelene“ električne energije u Srbiji, kao i prva domaća kompanija koja će ubuduće dobijati garanciju porekla EPS-a da je struja koju je Banka potrošila proizvedena isključivo iz obnovljivih izvora energije.

Foto: ProCredit banka

Na ovaj način, ističe član Izvršnog odbora ProCredit banke Ivan Smiljković, Banka je samo nastavila sa odgovornim i ekološki opravdanim poslovanjem, a sve u želji da svojim primerom podstakne i druge kompanije u Srbiji da menjaju svoj stav prema potrošnji elektične energije, ali i svih drugih prirodnih resursa.

Zahvaljujući brojnim inovacijama koje smo uveli, ProCredit banka je samo u svojoj centrali i ekspoziturama smanjila potrošnju elektične energije za oko 25 odsto, dok je potrošnja toplotne energije umanjena za gotovo 30 odsto. Značajno smo smanjili upotrebu papira u svom poslovanju, dok polovinu našeg voznog parka danas čine električna i hibridna vozila, odnosno automobili čiji je uticaj na životnu sredinu minimalan. Nastavljajući sa takvim pristupom, odlučili smo se za poseban ugovor sa EPS-om, a sve u želji da ubuduće u svom radu i svojim poslovnicama koristimo isključivo električnu energiju sa garancijom porekla iz obnovljivih izvora energije“, objasnio je Smiljković.

Po njegovim rečima, ProCredit banka već godinama prednjači i predstavlja jedna od vodećih kompanija u Srbiji, kada je reč o ulaganjima u zaštitu životne sredine. Uz sve to, Banka je dosad svojim klijentima isplatila više od 200 miliona evra za projekte koji doprinose uštedama energije, efikasnijoj proizvodnji, ali i izgradnji postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije.

„ProCredit banka se intenzivno bavi zaštitom životne sredine i to kako promenama u svom poslovanju, tako i kroz finansiranje brojnih projekata koji su posvećeni uštedi energije i smanjenju negativnog uticaja na prirodu. Važan deo toga je i promocija ulaganja u solarne i biogasne elektrane, što su projekti kojima naša banka pruža snažnu podršku. Sa druge strane, ProCredit banka se odlučno protivi izgradnji i realizaciji bilo kakvih projekata koji negativno utiču na prirodno okruženje, kao i na sredinu u kojoj svi živimo i radimo. Trenutno pripremamo izgradnju mini solarne elektrane, kapaciteta 42kW, na krovu naše banke na Novom Beogradu, ali i nove investicije koje će dodatno umanjiti našu potrošnju. Time ćemo svoj uticaj na emisiju štetnog CO2 smanjiti za više od 80 odsto u odnosu na 2016. godinu“, naglasio je Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke.