Potrošnja opasnih hemikalija tokom prošle godine u Srbiji – više od milion tona

Foto-ilustracija: Pixabay

Ukupna potrošnja opasnih hemikalija u 2019. godini iznosi 1.030.000 tona, što je za 37,3 odsto više u odnosu na 2018. godinu. Posmatrano prema klasi toksičnosti, najveće učešće u ukupnoj potrošnji zabeleženo je u klasi veoma toksičnih hemikalija, 63,2 odsto, zatim sledi klasa toksičnih, 29,1 odsto, štetnih, 5,7 odsto kancerogenih, mutagenih i toksičnih po reprodukciju 1,7 odsto i hronično toksičnih, 0,3 odsto.

Potrošnja opasnih hemikalija u sektoru Prerađivačka industrija u 2019. godini je 1.004.000 tona, od kojih je, prema oblastima delatnosti, najveće učešće u oblasti Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 92,4 odsto. Posmatrano po klasama toksičnosti, u ovom sektoru zabeležena je najveća potrošnja u klasi veoma toksičnih 64 odsto, toksičnih hemikalija, 28,3 odsto i štetnih hemikalija 5,6 odsto.

Metodološka objašnjenja o opasnim hemikalijama nalaze se na veb-strani Republičkog zavoda za statistiku: http://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620088.pdf.

Serije podataka o opasnim hemikalijama dostupne su od referentne 2009. godine u publikacijama Zavoda: http://www.stat.gov.rs/oblasti/zivotna-sredina/otpad-i-opasne-hemikalije/.

Izvor: Republički zavod za statistiku