Pokrajinska vlada finansiraće sanaciju pet osnovnih škola po selima Vojvodine

Vesti | Održivi razvoj

Foto: Autonomna Pokrajina Vojvodina

Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola, uglavnom u seoskim sredinama u Vojvodini: Sivcu, Pačiru, Elemiru, Malim Radincima kod Rume i Debeljači.

Radovi koji se finansiraju odnose se na zamenu stolarije i podova, postavljanje termoizolacije, sanaciju krova, povezivanje škole i fiskulturne sale.

Na današnjoj sednici je utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“.

Begečka jama je kao značajno prirodno dobro zaštićena kao park prirode i, zbog svojih prirodnih i ambijentalnih vrednosti, prostor koji zahteva posebne režime zaštite, uređenja i korišćenja.

Predloženim prostornim planom Park prirode „Begečka jama“ je proširen na 489,5 hektara, i obuhvata i peščane sprudove u blizini levog priobalja Begečke jame, kao i priobalni pojas Dunava u širini od 50 metara.

Proširenje u pravcu severozapada predloženo je do granice sa KO Gložan (teritorija opštine Bački Petrovac) u cilju uspostavljanja zaštite na staništima starih stabala crnih i belih topola.

Proširenjem je obuhvaćen i nasip, radi obezbeđivanja funkcionisanja međunarodnog ekološkog koridora Dunava.

Milisav Pajević