Opština Ruma izdvaja milion i po dinara za nabavku protivgradnih raketa

Vesti | Srbija

Opština Ruma će za nabavku protivgradnih raketa, za potrebe funkcionisanja protivgradnih stanica, ove godine izdvojiti 1.500.000 dinara, što je za 600.000 dinara veće izdvajanje nego prošle godine.

Foto: Optina Ruma

Predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić ističe da je cilj lokalne samouprave da pomogne poljoprivrednicima i zaštiti atare.

„Ovo je još jedan vid pomoći našim poljoprivrednicima pored niza mera koje mi preduzimamo kako bi im olakšali posao.

Ove godine smo odvojili milion i po dinara za kupovinu protivgradnih raketa.

Do sada smo izdvajali 900 000 dinara, a sada smo podigli taj iznos ne bi li kupili što više protivgradnih raketa.

Rakete ćemo raspodeliti u naših 12 protivgradnih stanica, verujem da će u slučaju elementarnih nepogoda strelci pravovremeno reagovati, a podsetiću da i njih Opština Ruma takođe subvencioniše u iznosu od 12 000 dinara mesečno“, izjavio je Mančić.

Milisav Pajević