Energija vetra

Energija vetra ili eolska energija je pretvaranje snage vetra (vazduha koji struji) u koristan oblik energije, korišćenjem tehnologije turbina na vetar za proizvodnju električne energije, vetrenjača za mehaničku energiju, pumpi na vetar za navodnjavanje i odvodnjavanje ili jedara za pogon brodova (jedrilica). Količina proizvede energije iz ovog izvora zavisi od brzine vetra, u manjoj meri od gustine vazuha, na koju utiču visina, temperatura i pritisak vazduha.

Tehnički potencijal energije vetra u Srbiji

Potencijal energije vetra u Republici Srbiji se nalazi u oblasti košavskog područja, južnog Banata, područja istočne Srbije, istočne strane Kopaonika, područje Zlatibora i Peštera i lokaliteta planinskih prevoja na nadmorskim visinama iznad 800m. U cilju izrade atlasa vetrova kao jednog od uslova za investiranje, potrebno je napraviti namenska merenja vetra na visinama od 50m i većim. Sa instalisanom snagom vetrolektrana od 500MW, maksimalni tehnički iskoristiv potencijal je od 1.200 GWh/godišnje, odnosno 0,103 Mtoe/godišnje.

Propisane kvote Vlade Republike Srbije:

– za vetroelektrane, do 2015. godine, iznose 250MW.

– za vetroelektrane, do kraja 2020. godine, će iznositi 500MW.

energija vetra