Na uvid i raspravi Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Srbobran

Vesti | Održivi razvoj

 

Foto: Opština Srbobran

Foto: Opština Srbobran

Opština Srbobran pripremila je i stavlja na uvid i javnu raspravu dokument : Mere podrške i projektne aktivnosti za implementaciju Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Srbobran za period 2018 – 2020. godina.

Strategijom lokalnog održivog razvoja opštine Srbobran za period 2014 – 2020. definisana je vizija ekonomsko-socijalnog razvoja opštine Srbobran do 2020. godine, koji glasi: Srbobran – moderna opština i razvijena zajednica sa jedinstvenim prirodnim, turističkim i kulturno-istorijskim resursima, razvijenom poljoprivredom, dinamičnim preduzetničkim sektorom, zaštićenom životnom sredinom, privlačna za investitore i prosperitetna za sve svoje građane.

Uzeti su u razmatranje i pozitivni primeri i iskustva nekih lokalnih samouprava u Srbiji bazirani na iskustvima Programa podrške opštinama u pružanju pomoći lokalnim samoupravama u pripremi sektorskih planova razvoja malih i srednjih preduzeća, koji su u skladu sa Metodologijom za strateško planiranje održivog razvoja (SPOR), koju je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) usvojila kao standardni format za lokalno strateško planiranje.

Izradu novih akcionih planova za 2018. godinu u skladu sa postojećom Strategijom lokalnog održivog razvoja opštine Srbobran za period od 2014-2020. godine finansirao je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Milisav Pajević