Ministarstvo zaštite životne sredine dobilo dva nova državna sekretara

Vesti | Srbija

Odlukom Vlade Srbije od 6. oktobra 2017. godine, dosadašnji narodni poslanici dr Branislav Blažić i Ivan Karić postavljeni su za državne sekretare u Ministarstvu zaštite životne sredine.

U zvaničnoj biografiji dr Branislava Blažića navodi se da je rođen prvog aprila 1957. godine. Živi u Beogradu. Specijalista je opšte hirurgije. Tri puta je biran za saveznog poslanika, dva puta za republičkog, a jednom pokrajinskog.

U toku prethodnog saziva Narodne skupštine bio je član Odbora za zdravlje i porodicu, kao i predsednik Odbora za zaštitu životne sredine. Što se tiče aktivnosti u delegacijama, bio je član Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO.

Ivan KaricIvan Karić, kako se navodi u biografiji, jedan je od mlađih političara sa sadržajnim iskustvom u zaštiti životne sredine, istraživačkom radu, ekologiji i ekološkom aktivizmu.

Posle srednje Geološke i hidrometeorološke škole „Milutin Milanković“, diplomirao je na geološkom odseku Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2009. do 2010. godine u JVP „Beograd vode“ uspešno je obavljao poslove Rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji Grada Beograda.

Predsednik je stranke Zeleni Srbije. Ivan Karić je narodni poslanik sadašnjeg saziva Narodne skupštine Republike Srbije, a bio je i u prethodnom sazivu.

Predložio je osnivanje posebnog Ministarstva životne sredine i prirodnih resursa, kao i osnivanje Fonda za životnu sredinu. Predlagač je brojnih inicijativa, poslaničkih pitanja i javnih slušanja kao što su: javno slušanje „Srbija bez GMO“, javno slušanje o istraživanju i eksploataciji nikla i javno slušanje o Nacionalnim prioritetima za međunarodnu finansijsku pomoć za period 2014-2017. godine.

Predložio je deklaraciju „Za Srbiju bez GMO“, koju je poslao svim gradovima i opštinama u Republici Srbiji.

(Reciklaza.biz)