Koliko je dug period povraćaja investicije za ugradnju toplotne pumpe?

Visina investicije za ugradnju toplotne pumpe

Kontaktirali  smo  stručnjake  partnerske  kompanije  CEEFOR  (Centar  za  energetsku  efikasnost  i  održivi  razvoj)  s  pitanjem koliko bi nas koštalo da se pomoću toplotne pumpe grejemo i hladimo u kući ili stanu površine 60 m2. Objasnili su nam da bi u toj situaciji najpovoljniji izbor bila toplotna pumpa vazduh-voda,  a  voda-voda  i  zemlja-voda  su  prikladnije  za  veće objekte – privatne kuće.

Cena  preporučene  toplotne  pumpe  od  9  kW  kod  nas  iznosi okvirno 1.700 evra. Sa troškovima ugradnje toplotne pumpe, postavljanja podnog grejanja i uvođenja sistema za pripremu tople sanitarne vode i klimatizacije, ukupna investicija bi dostigla 7.000 evra. Toplotna  pumpa  koju  nam  je CEEFOR savetovao  bi,  prema  proračunima  inženjera,  na  svaki  utrošeni  kilovat  električne energije generisala 3,5 kW toplotne energije. Rok povraćaja uloženih sredstava zavisi od energetskog razreda domaćinstva, kao i načina na koji se prethodno grejalo.

Povraćaj investicije za ugradnju toplotne pumpe

Inženjeri kompanije  izračunali su vaše godišnje  izdatke  za  grejanje  u  toku  grejne  sezone  u  trajanju  od  180  dana,  ukoliko  živite  u  prosečno  izolovanom  domu  već  pomenute kvadrature. Od trenutnih troškova najviše zavisi koliko vam se isplati da ugradite toplotnu pumpu.

Efikasnost peći

Godišnja količina

Cena energenta

Godišnji trošak, €

Kotao, prirodni gas

0,90

1.080 m3

0,3 €/m3

324,03 €

Kotao, pelet

0,85

2,5 t

150 €/t

381,84 €

Kotao, propan butan gas

0,90

763,13 kg

1,39 €/kg

1.060,76 €

Toplotna pumpa

3,50

2.571,43 kWh

0,084 €/kWh

218,57 €

Grejanje na struju

9.000 kWh

0,084 €/kWh

756 €

Kada uzmemo u obzir trenutnu situaciju na tržištu, najbrži povraćaj investicije instalacije toplotne pumpe ostvariće  ona  domaćinstva  koja  se  greju  na  propan  butan  gas  i  struju.  Ona  će  za  osam,  odnosno  trinaest  godina,  da  budu  „u  plusu”.  Postoji  i  mogućnost  skraćivanja  perioda  otplate  investicije  ugradnje  toplotne  pumpe  kroz  programiranje  rada uređaja za vreme niže tarife – 0,04 €/kWh. U tom slučaju, ukupan iznos vaših računa u sezoni grejanja iznosiće 102,86 €. Period povraćaja biće skraćen na 7 godina, ukoliko se grejete na propan butan gas, odnosno na 11 godina, ukoliko se grejete na električnu energiju.

Ipak, s obzirom na to da i cene drugih energenata skaču, pitanje je trenutka kada će naša tabela u prilogu da „zastari” – a vaš period otplate uloženih sredstava, ako se grejete na pelet, na primer, da se drastično skrati.

Za više informacija o toplotnim pumpama po našem uzoru se obratite projektnom birou CEEFOR. Još od njegovog osnivanja 2010. godine, CEEFOR se ustoličio kao jedan od predvodnika zaokreta ka obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, održivom razvoju i elektromobilnosti u regionu Balkana. Eksperti ove kompanije sa sedištem u Beogradu pružiće vam podršku u razvoju projekata i izradi tehničko-projektne dokumentacije. Njihov obiman portfolio vam garantuje vrhunsku uslugu i u industriji i u zgradarstvu.

Jelena Kozbašić