Javna rasprava o izgradnji TE „Kostolac B3” početkom marta

Srbija

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije” podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog bloka B3 na lokaciji TE „Kostolac”.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana 9. marta 2017. godine u prostorijama Gradske uprave Požarevca.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

foto: rtv.rs

Sandra Jovićević