EPS-ovo izvorište čiste energije Sunca i vode u Bajinoj Bašti

Foto-ilustracija: Pixabay

Tim inženjera „Drinsko-Limske HE“ započeo je 2014. godine ispitivanje potencijala za izgradnju solarne elektrane na području opštine Bajina Bašta. Nakon istraživanja sunčevog potencijala na teritoriji hidroelektrane „Bajina Bašta“ i urađenog idejnog rešenja, od predložene  četiri lokacije, stručni kolegijum pomenute hidroelektrane izabrao je „Branu Lazići“ u Zaovinama. Ona je, prema njihovoj oceni, u najvećoj meri zadovoljila kriterijume – insolaciju i blizinu elektroenergetske mreže, bez eksproprijacije zemljišta i ugrožavanja biljnih i životinjiskih vrsta.

Usledila je izrada tehničke i projektne dokumentacije, a potom i izgradnja solarne elektrane „Brana Lazići“. Najpre je 2016. godine u rad pušteno 110 kW, a sledeće je proizvodnja energije na 880 metara nadmorske visine planine Tare, u neposrednoj blizini Zaovinskog jezera, upotpunjena sa još 220 kW.

Postrojenje ukupne snage 330 kW se sastoji od 1.152 solarna panela. Prošle godine je generisalo 275.873 kWh čiste električne enegije.

Elektroprivreda Srbije tvrdi da su proizvodni rezultati njene solarne elektrane na Drini već nekoliko godina u okviru planiranih maksimuma, a ove su paneli, izgleda, bili posebno osunčani i, posledično, plodonosni. Za prvih devet meseci 2019. godine su proizveli više od 320.000 kWh, saopštilo je preduzeće.

Jelena Kozbašić