Tenderi

Raspisan konkurs za izradu studije za korišćenje kukuruzovine kao energenta i sirovine za biogoriva u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Republike Srbije objavio je 4. septembra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti „Izrada studije ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine“.

Rok za podnošenje pouda je 14. septembar 2015. godine.

Konkurs za realizaciju projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine raspisao je 5. avgusta 2015. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za prijavu je 25. avgust 2015. godine.

Ugovori za realizaciju projekata energetski održivih farmi mlečnih krava potpisani su 2. oktobra 2015. godine, a više informacija možete pogledati na sledećem linku.