Rezerve uglja u Srbiji 3,3 milijarde tona

Učešće uglja u proizvodnji električne energije u Srbiji je uvek preko 65 odsto BDP-a i bespredmetno je raspravljati da li treba koristiti ugalj ili ne, izjavio je Ivan Janković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike otvarajući Međunarodnu stručnu konferenciju „Uloga uglja u proizvodnji električne energije“ u organizaciji Balkanmagazina u saradnji sa …

Predstavljen prostorni plan gasovoda Rivica-Jazak-Letenka

U zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu održana je javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica – Jazak – „Letenka“ sa elementima detaljne regulacije, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. …

TE Drax napušta ugalj i pre 2025. godine

Očekuje se da bi TE Drax, nekada najveća britanska i ujedno najveća evropska termoelektrana na ugalj, mogla prestati koristiti ugalj kao energent i pre zacrtanog roka, odnosno 2025. godine. Naime, uprava elektrane smatra da će jedinice na prirodni gas i jedinice na biomasu, koje su tokom godina zamenjivale jedinice na …

Modernizacija Pogona Bitumen u Rafineriji nafte Pančevo

U okviru konstantnog unapređenja rafinerijske prerade kompanija NIS je uspešno modernizovala sistem utovara bitumena na Pogonu Bitumen u Rafineriji nafte Pančevo. Ovaj projekat, u koji je investirano gotovo 100 miliona dinara, doneće biznis i ekološke benefite, čime je NIS ponovo na delu pokazao posvećenost zaštiti životne sredine. Rekonstrukcijom i modernizacijom …

Očekuje se pad proizvodnje gasa u Evropi

Evropa se suočava sa strukturnim padom domaće proizvodnje gasa. Domaća proizvodnja (isključujući Rusiju) će se smanjiti sa 252 milijarde m3 gasa u 2017. do 150 milijardi m3 do 2030. godine. Problemi sa potresima smanjili su proizvodnju gasa u Holandiji za čak 70 odsto nakon 2013. godine. Sa polja Groeningen ove …