Uskoro javni poziv za dodelu koncesije za MHE „Gornje Pale“ u Republici Srpskoj

Na 47. sednici Vlade Republike Srske, između ostalog doneto je i Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i korišćenje MHE „Gornje Pale“ koja će se nalaziti na reci Bistrici u opštini Pale. Ova mala hidroelektrana imaće snagu od 1,66MW, a očekuje se da će godišnje proizvoditi oko 5,3GWh. Koncesija …

„HEP-Opskrba“ predstavila proizvod „ZelEn“ – energiju iz obnovljivih izvora

„HEP-Opskrba“ (Hrvatska Elektroprivreda-Opskrba) u sredu, 5. februara 2014. godine predstavila je svoj novi proizvod koji je dobio ime „ZelEn“ (Zelena Energija). Ovu energiju iz obnovljivih izvora su proizvele MHE koje su u vlasništvu „Hrvatske Elektroprivrede“, a namenjena je kupcima čija je godišnja potrošnja veća od 1GWh. Cena jednog MWh ove …

Na zgradama HEP-a postavljaju se solarne elektrane

Na krovu zgrade „Hrvatske elektroprivrede“ u Zagrebu kao i na krov objekta sedišta distributera operativnog sistema „Elektra Čakovec“, takođe u Zagrebu, postavljene su dve solarne elektrane koje imaju ukupnu snagu od 29,6kW. Ove solarne elektrane sastoje se od 120 fotonaponskih panela, od kojih svaki ima snagu od 250W, a njihova …

U planu nekoliko investicija u OIE u hrvatskoj Slatini

U 2014. godini planirano je više investicija u obnovljive izvore energije u Slatini, koja pripada Virovitičko-podravskoj županiji. U preduzetničkoj zoni Trnovača u planu je izgradnja elektrane na šumsku biomasu koja će proizvoditi električnu i toplotnu energiju. Investitor ove elektrane je firma „Energy-9“ koja je još 2009. godine kupila zemljište u …

Zamena tradicionalnih goriva obnovljivim izvorima energije u Osiječko-baranjskoj županiji

Osiječko-baranjska županija u Hrvatskoj raspisala je konkurs za sufinansiranje domaćinstava koja žele da pređu sa tradicionalnih goriva na obnovljive izvore energije. Ovim projektom bi trebalo da se smanje troškovi grejanja domaćinstava, a planirano je da se ovakav projekat sprovede i u javnim ustanovama. Zamenik osječko-baranjskog župana, gospodin Dragan Vulin, izjavio …

Povećanje EE u FBiH projektom „Green Partnership“

U Federaciji Bosne i Hercegovine sprovodi se projekat „Green Partnership“ (Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije) u sklopu Mediteranskog programa transnacionalne saradnje, koji uključuje još 11 zemalja. Ovaj projekat implementira Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta iz Sarajeva, a vodeći partner je Slovenska komora za poljoprivredu i šumarstvo. Pilot projekti …

Čeka se eksproprijacija za vetropark kod Nikšića

Iako je ugovor o zakupu zemljišta od države na kojem će se graditi vetropark „Krnovo“ potpisan još 2010. godine između Crne Gore i kompanije „Krnovo Green Energy“, investitor još uvek nije došao u posed eksproprijacije što onemogućava početak izgradnje ovog vetroparka. U decembru 2013. godine napravljen je predlog dopune odluke …