Održana konferencija o klimatskim promenama u Sarajevu

U ponedeljak 23. novembra 2015. godine u Sarajevu u Bosni i Hercegovini održana je konferencija „Put BiH ka COP 21“. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske gospođa Srebrenka Golić izjavila je da se Bosna i Hercegovina od 2000. godine do danas suočila sa nekoliko ekstremnih klimatskih epizoda. …

Održana radionica o klimatskim promenama u Atini

Od 4. do 6. novembra 2015. godine u Atini u Grčkoj održana je „Regionalna radionica za članove parlamenata, medija i drugih zainteresovanih strana o prilagođavanju klimatskim promenama u mediteranskom priobalnom području“. Cilj pomenute radionice bio je informisanje članova parlamenata o tekućim i budućim međunarodnim i mediteranskim inicijativama i procesima o klimatskim …

Održan Dijalog o klimatskim promenama u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini od 5. do 6. novembra 2015. godine održan je Dijalog o klimatskim promenama. Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini gospodin Lars Gunar Vigemark izjavio je novinarima de je jedan od glavnih ciljeva u sledećem periodu zadržati porast temperature ispod dva stepena Celzijusa. …

Beograd usvojio Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti

U petak 23. oktobra 2015. godine na sednici grada Beograda usvojen je Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti. Pomoćnik sekretara za zaštitu životne sredine grada Beograda gospođa Nataša Đokić izjavila je da je ovaj akcioni plan veoma značajan za Beograd. Kako je istakla, klimatske promene su jedan …

Završena konferencija o klimatskim promenama

Od 5. do 6. oktobra 2015. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu održana je konferencija Dijalog o klimatskim promenama – u susret konferenciji u Parizu. Na konferenciji su predstavljene informacije u vezi sa politikom klimatskih promena na globalnom nivou, a govorilo se i o predstojećoj konferenciji o klimatskim promenama …

Nedostatak finansijskih sredstava u borbi protiv klimatskih promena

U hotelu Metropol u Beogradu 5. oktobra 2015. godine počela je dvodnevna konferencija „Dijalog o klimatskim promenama – u susret konferenciji u Parizu“. Konferenciju je otvorila ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Snežana Bogosavljević Bošković koja je ovom prilikom istakla da je Vlada Republike Srbije prepoznala klimatske …

Publikacija o uticaju klimatskih promena na poljoprivredu

Na osnovu izveštaja „Procena osetljivosti i mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u sektoru poljoprivrede u Republici Srbiji“ koju je izradio osnovni tim zadužen za izradu Drugog nacionalnog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, izrađena je radna verzija publikacije „Zagrevanje useva – kako odgovoriti“. Publikacija …