Biomasa kao energent za grejanje ove sezone u Kladovu

Pomoćnik direktora proizvodnje JKP „Beogradske elektrane“ gospodin Petar Vasiljević u intervjuu za „eKapiju“ izjavio je da će opština Kladovo od ove grejne sezone početi probno da koristi biomasu umesto mazuta za daljinsko grejanje. Direktor JP „Jedinstvo“ iz Kladova gospodin Goran Petrović za „eKapiju“ je istakao da bi ove grejne sezone …