Neće biti promenjena cena gasa za javno snabdevanje

Agencija za energetiku Republike Srbije izdala je saopštenje da će očekivana veleprodajna cena gasa u drugom kvartalu 2015. godine iznositi 383,57 dolara za hiljadu kubnih metara gasa. Istaknuto je da nema uslova promene cene za domaćinstva i male kupce jer je veleprodajna cena izmenjena za manje od 3 odsto, odnosno …

Predlog novog pravilnika o distribuciji prirodnog gasa

Ministartsvo rudarstva i energetike Republike Srbije pripremilo je predlog Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima do 16 bar. Pravilnikom se propisuje izbor trase gasovoda, lokacija i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda. Navedeno je da gasovod mora da obezbeđuje neprekidno i sigurno snabdevanje …

ABB pobednik tendera za termoelektranu „Kusile“

Kompanija ABB pobedila je na tenderu vrednom 160 miliona dolara koji je raspisao južnoafrički nacionalni provajder električne energije „Escom“. ABB će izraditi softver, kontrolne sisteme i instrumente za elektranu na ugalj „Kusile“ u Vitbanku čija je snaga 4800MW. Ova elektrana na ugalj će po svojoj snazi biti četvrta na svetu, …

Otežano ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ zbog loših vremenskih uslova

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kome je navedeno da je završena analiza uzoraka sedimenata sa poplavljenog kopa „Tamnava-Zapadno polje“. U ovim uzorcima nisu nađena prekoračenja granične vrednosti. Istaknuto je i da je prošle nedelje, zbog loših vremenskih uslova zabeleženo otežano ispumpavanje sa ovog kopa, a velike količine padavina podigle …

Povećana cena transporta prirodnog gasa na 2,70 dinara po metru kubnom

Agencija za energetiku Republike Srbije izdala je saopštenje u kome je navedeno da se usaglašavanjem sa Direktivama Evropske unije prosečna cena transportnog gasa povećala za 2,4 puta, odnosno sa 1,13 na 2,70 dinara po metru kubnom od 1. februara 2015. godine. Kako je istaknuto, do sada su u Srbiji 30 …

RB „Kolubara“ premašio proizvodnju uglja za 8 odsto

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kojem je navedeno da je u januaru i februaru 2015. godine proizvedeno 4,23 miliona tona uglja ili 8 odsto preko planirane proizvodnje. Istaknuto je da je na površinskom kopu „Veliki Crljeni“ proizvedeno čak 1,37 miliona tona uglja, odnosno 25 odsto više nego što je …