Svetski dan bez duvana

Događaji

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO), zajedno sa svojim partnerima, obeležava Svetski dan bez duvana, ističući zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažući se za delotvorne politike kojima se smanjuje njegova upotreba.

Foto-ilustracija: Unsplash (Andres Siimon)

Kampanja i propratne manifestacije u okviru obeležavanja ovog datuma teže da podignu svest o negativnom uticaju duvana na zdravlje pluća i bolestima poput karcinoma i hroničnih respiratornih oboljenja, ali i da naglase ključnu ulogu ovog organa u zdravstvenom stanju i dobrobiti ljudi.

Glavni ciljevi globalne kampanje ove godine su raskrinkavanje mitova, ali i marketinških taktika zloupotrebljenih u korist duvanske industrije, informisanje mladih o štetnosti duvana, ali i načinima manipulacije kojoj mogu biti izloženi, kao i osnaživanje uticajnih ljudi da zaštite mlade i njihovo zdravlje i pogled na svet i kad je reč o ovom problemu.

Organizatori Svetskog dana bez duvana pozivaju na akciju vlasti širom sveta kroz donošenje efikasnih politika i kroz uključivanje kompanija iz različitih sektora u borbu za kontrolisanje duvanskog sektora.