Panel diskusija “Inovacije kao rešenje za velike društvene izazove”

Događaji

Foto-ilustracija: Pixabay

Način na koji danas funkcionišu privreda i društvo je neodrživ sa aspekta klimatskih promena i zaštite životne sredine. Suštinske promene podrazumevaju primenu inovacija. Stvaranje i uspešna primena inovacija predstavlja izvor rasta produktivnosti, konkurentnosti, kreiranja novih radnih mesta i sveukupnog privrednog rasta.

Koji faktori ograničavaju inovativni kapacitet naše zemlje, koje mere treba preduzeti da bi se pospešio razvoj i primena inovacija u Srbiji, neka su od pitanja o kojima će se razgovarati na panel diskusiji “Inovacije kao rešenje za velike društvene izazove”.

Ovu panel diskusiju organizuje EIT Climate-KIC Srbija hab i to 3. decembra od 10 časova, a svi zainteresovani mogu da je prate putem Zoom platforme.

Ovaj skup okupiće predstavnike institucija i organizacija koje pružaju podršku inovacijama sa ciljem sagledavanja trenutnog stanja domaće startap scene u sektorima životne sredine, zdravlja i obrazovanja. Tokom panel diskusije biće, između ostalog, razmotrena saradnja privrede sa akademskom zajednicom i startap scenom u transferu inovacija na tržište i predstavljeni primeri dobre prakse. 

Kako se prijaviti pogledajte ovde.

Izvor: PKS