Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji

Događaji

zastita vode

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine 27. i 28. novembra 2014. godine biće organizovane radionice na temu „Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji“. Cilj ovog projekta je unapređenje zaštite voda kroz poboljšanje informisanosti i primeni podzakonskih akata iz ove oblasti.

Prvi dan je posvećen predstavnicima institucija relevantnih za oblast voda, dok će drugog dana biti prisutni predstavnici relevantnih inspekcijskih službi.

U okviru ovih radionica biće predstavljena podzakonska akta iz oblasti voda, ali i uredbe koje iz njih proističu (Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje, Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Uredba o graničnim vrednostime emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje).

Radionice „Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji“ organizuju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Odsek za zaštitu voda, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, misija OEBS-a u Srbiji uz podršku Regionalnih privrednih komora, Arhus centra i lokalnih samouprava.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs