Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Događaji

Foto-ilustracija: Pixabay

Svakog 16. septembra obeležava se Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača kao podsetnik da i ubuduće nastavimo sa sprovođenjem aktivnosti i mera kojima će se sprečiti dalje oštećenje ozonskog omotača i time osigurati zdravlje ljudi i čitave planete.

Zahvaljujući Montrealskom protokolu, koji se pokazao kao najuspešniji sporazum iz oblasti zaštite životne sredine, zemlje potpisnice uspele su da izbace iz upotrebe 99 odsto supstanci koje oštećuju ozonski omotač, prevashodno onih koje su se koristile u rashladnim i klima-uređajima, i time omogućile obnovu ozonskog omotača, što je i naučno potvrđeno.

Naučna procena oštećenja ozonskog omotača, završena 2018. godine, pokazuje da su se delovi ozonskog omotača obnovili u proseku 1-3 odsto po deceniji od 2000. godine kao i da će se ozon na severnoj hemisferi potpuno obnoviti do 2030. godine. Oporavak južne hemisfere će uslediti 2050. godine, a polarnih regiona do 2060. godine.

Foto-ilustracija: Pixabay

Sve dosadašnje aktivnosti i borba da se zaštiti ozonski omotač dali su veliki doprinos i u borbi protiv klimatskih promena smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte. Upravo Kigali amandmanom na Montrealski protokol, koji je usvojen 2016. godine, a stupio na snagu 1. januara 2019. godine, u protokol su uvedeni fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte (HFC supstance), koji se koriste kao alternativa za supstance koje oštećuju ozonski omotač i koji, iako nemaju štetan efekat na ozonski omotač, imaju veliki potencijal globalnog zagrevanja i samim tim veliki uticaj na klimatske promene.

Preuzete međunarodne obaveze Republika Srbija ispunjava kroz rad Nacionalne ozonske kancelarije u okviru Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, Sektora za upravljanje životnom sredinom Ministarstva zaštite životne sredine, uz podršku implementacionih agencija UNIDO-a (Organizacija UN za industrijski razvoj i UNEP-a).