Druga radionica o oblasti biogoriva i saobraćaja sutra u Privrednoj komori Srbije

Srbija | Događaji

biogorivoNacionalni Naftni komitet Srbije – Svetskog naftnog saveta organizuje drugu u nizu radionica koja se realizuje u okviru projekta BIOGOS „Implementacija Direktive 2009/28/EZ u oblasti biogoriva i saobraćaja u Republici Srbiji – prenos dobre prakse“ 26. juna sa početkom u 11h u prostorijama Privredne komore Srbije, odmah nakon radionice o legislativama u oblasti biogoriva.

Ova radionica okupiće predstavnike članica Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta, eksperte državnih institucija Republike Srbije i predstavnike akademske i poslovne zajednice, a biće posvećena razmeni mišljenja i diskusiji o predlozima budućih zakonskih rešenja za primenu direktive o promociji obnovljivih izvora energije u sektoru biogoriva, kao i o praktičnim iskustvima i problemima sa kojima su se hrvatska preduzeća susrela tokom primene iste.

Nacionalni naftni komitet Srbije – Svetskog naftnog Saveta obezbedio je sufinansiranje za projekat BIOGOS kroz bespovratna sredstva Centralnoevropske inicijative, a sam projekat je pripremljen u saradnji sa Fakultetom za strojarstvo i brodogradnju Univerziteta u Zagrebu sa ciljem prenosa iskustava u oblasti pripreme zakonske regulative na polju biogoriva, kao i prenosa primera dobre prakse u praktičnoj regulaciji tržišta biogoriva u Hrvatskoj, ali i drugim članicama EU.

Moderator prve sesije biće gospodin prof. dr Slobodan Sokolović, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta, a govoriće gospođa prof. dr Dragoslava Stojiljković, gospođa Stanka Leskovac, direktor Sektora za istraživanje i analizu tržišta NIS a.d. Novi Sad i član Radne grupe za biogoriva Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Moderator druge sesije je gospodin prof. dr. sc. Neven Duić, sa Fakulteta mašinstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu, a govoriće gospodin Robert Jezerčić, J.V.K. d.o.o., gospodin Davor Franić, Biom d.o.o. i gospodin prof. dr. sc. Zoran Lulić sa Fakultet mašinstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu.

Energetski portal