Balkanski vazduh između dve vatre

Događaji

Virtuelna konferencija „Balkanski vazduh između dve vatre“ u organizaciji RES Fondacije održaće se 3. i 4. decembra 2020. godine u virtuelnoj formi.

Tema je aktuelna – Umesto izbegavanja lopte, kako da izbegnemo zagađenje vazduha?

Konferencija će se realizovati uz partnerstvo i podršku:

Alijanse za zdravlje i životnu sredinu (HEAL)
Heinrich Böll fondacije Beograd
Fondacije braće Rockefeller
Stalne konferencije gradova i opština

Raspored regionalne „onlajn“ konferencije o rešenjima za vazduh je sledeći:

Čevrtak, 3. decembar 2020 (9.30-15.30)

Foto: RES fondacija

Mala vatra: Kako zameniti neefikasne uređaje za kuvanje i grejanje u domaćinstvima

-koliko para, toliko uređaja (finansijski modeli)
– koliko usluga, toliko zamena (nefinansijski aspekti uspešne šeme zamene)
– šira slika (ko sve i zašto treba da pomogne)

Petak, 4 decembar 2020 (9.30-13.30)

Velika vatra: Termoenergetski sektor – kada prestajemo da ložimo? 

– promena koloseka (zdravlje, novac, obnovljivi izvori, izvesnost snabdevanja)
– decentralizacija (prosumers, zadruge, digitalizacija, pametne mreže)

Detaljnije informacije, uključujući dnevni red i spisak govornika, biće naknadno objavljeni.

U RES fonadaciji poručuju – Do, nadamo se, skorog viđenja: ložimo se na rešenja!

Izvor: RES fondacija