Zrenjanin konačno dobija pijaću vodu

Svet

voda

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina raspisalo je tender za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin, a rok za prijavu je 3. oktobar 2014. godine.

Prema Elaboratu o utvrđivanju modela sprovođenja javne nabavke u postupku obezbeđenja pijaće vode u gradu Zrenjaninu koji je usvojen 25. aprila ove godine predviđeno je da isporuka pijaće vode počne u roku od 8 meseci od dana potpisivanja ugovora. Takođe, svi tehnički, fiksni i operativni troškovi koji proizilaze iz procesa usaglašavanja parametara kvaliteta pijaće vode srpskog sa evropskim zakonodavstvom, padaju na teret ponuđača i isti su za sve vreme trajanja ugovora.

Kvalitet pijaće vode mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a grad Zrenjanin samo otkupljuje usluge prečišćavanja vode i nema obavezu kupovanja opreme.

Na tenderu će biti izabrana najpovoljnija ponuda, a osnovni parametar biće kvalitet pijaće vode.

Sandra Jovićević

foto.dizajnzona.com