Zoran Radojičić: Beograd dobija Sistem ranog upozorenja

Vesti | Srbija

Budući situaciono-komandni centar Sistema ranog upozorenja nalaziće se u Tiršovoj 1, a ovaj moderan način obaveštavanja i uzbunjivanja biće od velikog značaja za građane Beograda u slučajevima opasnosti, rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

Foto: Grad Beograd

On je u uključenju za RTS naveo da će Sistem ranog upozorenja funkcionisati pomoću detektora na 316 lokacija u gradu, koji će sakupljati informacije i prosleđivati ih u komandni centar.

To znači da će građani biti na vreme obavešteni kao i sve službe sistema zaštite i spasavanja

„Podaci će se u situaciono-komandnom centru analizirati i tako obrađeni ponovo biti vraćeni na tih 316 lokacija sa obaveštenjima ili upozorenjima.

To će se postići posredstvom sirena, ali i govornim porukama koje će upućivati ljude kako da reaguju“, precizirao je Radojičić.

On je podsetio da se u ovaj sistem tri decenije nije ulagalo, te da će nov sistem biti savremen po uzoru na velike svetske gradove, poput Rima i Moskve. Gradonačeknik je naglasio da elementarne nepogode koje su zbog klimatskih promena sve češće visokog intenziteta kako u Srbiji tako i u celom svetu ne možemo da sprečimo ali možemo da radimo na preventivnim merama. Te preventivne mere će znatno ublažiti posledice elementarnih nepogoda.

„Ovo je preporuka Evropske Unije i na ovaj način znatno ćemo sprečavati i smanjivati posledice elementarnih nepogoda i drugih opasnosti. Ovaj sistem će mnogo značiti gradskim službama jer će imati monitoring koji prati situaciju, prate se svi relevantni parametri i sistem ukoliko će doći do opasnosti unapred upozorava“, rekao je Radojičić.

Centar u Tiršovoj radiće 365 dana u godini, dodao je Radojičić, a građani i mediji imaće zahvaljujući njemu sve blagovremene informacije.Sistem sirena će pratiti sistem procedura za postupanje u vanrednim situacijama. Ovaj sistem je projektovan tako da funkcioniše još 72 časa i u slučaju dapadnu sve druge telekomunikacione mreže.

„Projekat je vredan ukupno šesnaest miliona evra, od čega će dvanaest miliona biti uloženo u 316 lokacija i mrežu koja će ih povezivati, a preostalih četiri miliona u komandni centar. Projektna dokumentacija je spremna, u septembru se raspisuje tender i nadam se da će u narednih godinu, godinu i po dana biti potpuno omogućeno da sistem počne da funkcioniše. Za početak ovaj sistem će se instalirati najpre u prigradskim opštinama gde je procena rizika veća“, naglasio je Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da je u svetu detektovano da postoji 15, 16 različitih vrsta opasnosti, među kojima su požari, zemljotresi, hemijske opasnosti, radioaktivne opasnosti, epidemije, terorizam, a jedne od najčešćih su poplave. Grad Beograd je odgovoran za vodotok drugog reda, podsetio je gradonačelnik, pa će jedna vrsta detektora biti povezana i sa ovim sistemom.

Inače, gradonačelnik je ranije najavio da od sredine avgusta, gradske službe, opštinski štab Palilule i preduzeće Srbija vode kreću u čišćenje 186 km kanala, što znači duž cele leve obale Dunava.

„Želim da naglasim da je Vlada Republike Srbije odvojila je 218 miliona dinara za čišćenje kanala. Apelovao sam i dalje apeleujem na građane da ne bacaju smeće u odvodne kanale i da ne grade na njima nelegalne objekte. Smatram da je ova elementarna nepogoda i iskustvo koje sada imamo dovoljno da krenemo da menjamo ekološku svest i obazrivije se ponašamo prema okolini koja nas okružuje“, istakao je gradonačelnik.

Milisav Pajević