Životna sredina treba da bude visoko na listi prioriteta Crne Gore

Foto-ilustracija: Pixabay

Koalicija 27 iz Crne Gore objavila je izveštaj za životnu sredinu od aprila prošle godine do jula ove godine, a u kojem se navodi da donosioci odluka u Crnoj Gori životnu sredinu treba da postave visoko na listu prioriteta.

U njemu se navodi da zakonodavstvo Evropske unije koje se odnosi na Poglavlje 27, omogućava Crnoj Gori da opravda svoj ekološki status. Međutim, obim i dugoročni ciljevi pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine zahtevaju punu posvećenost Vlade. Oni su ukazali da se problematika u oblasti upravljanja otpadom ogleda u nedefinisanoj opciji o konačnom načinu upravljanja otpadom, niskoj stopi reciklaže, nedostatku adekvatnih statističkih podataka o količinama otpada, kao i loša komunalna infrastruktura.

U izveštaju je navedeno i da je Evropska komisija ocenila da je stepen usklađenosti relativno napredan kada je reč o kvalitetu vazduha, ali i da je potrebno unaprediti kapacitete državne mreže za monitoring kvaliteta vazduha tako što će se obuhvatiti sve opštine na teritoriji Crne Gore (trenutno se prati samo pet), obezbediti servisiranje opreme za merenje unutar granica države, kao i redovno servisirati u periodu najmanjeg stepena zagađenja.

Kada je u pitanju kvalitet voda, ocenjuje da su najveći izvori zagađenja površinskih i podzemnih voda komunalne otpadne vode, koje se uglavnom u neprečišćenom obliku ispuštaju u vode, na koncentrovan ili difuzan način. Zaštita prirode je, kako se dodaje, oblast u kojoj je najosetnija razlika u pogledu neadekvatne ili izostanka implementacije u odnosu na zakonodavni okvir.

Kako je ocenjeno, jedno od najvećih izazova biće insistiranje Vlade na ekonomskoj samoodrživosti zaštićenih područja, u prvom redu Nacionalnih parkova, a potrebno je planski rešiti i pitanje budućih količina industrijskog otpada.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević