Zeleni projekat u JP EPS i RB Kolubara

Srbija

indexJavno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ saopštilo je da su članovi Odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj razgovarali u Lazarevcu s poslovodstvom te kompanije o realizaciji investicije u Rudarski basen „Kolubara“ i finansijskom restrukturiranju EPS-a, koje je podržala ta finansijska institucija.

Tokom posete „Kolubari“ direktori EBRD-a sastali su se i s predstavnicima mesnih zajednica Vreoci i Zeoke.

Kako je saopšteno, glavna tema sastanka u Lazarevcu bila je status realizacije prvog „zelenog“ projekta u JP EPS i RB „Kolubara“, najvećeg investicionog projekta u rudarstvu, koji se finansira kreditima EBRD-a i Nemačke razvojne banke (KfW).

Na sastanku je rečeno da taj projekat nabavke nove proizvodne opreme za površinske kopove i sistema za upravljanje kvalitetom uglja doprinosi zaštiti životne sredine i efikasnijem poslovanju EPS-a.

Direktori EBRD-a obavešteni su i o procesu reorganizacije kompanije, kao i o nastojanjima EPS-a da u koordinaciji s državnim organima i resornim ministarstvima stvori uslove za dugoročno planiranje eksproprijacije, koja je prvi korak za otvaranje novih kopova.

Posebno je naglašena važnost novog ugovorenog kredita od 200 miliona evra za finansijsko restrukturiranje EPS-a, koje bi dugoročno dovelo do podizanja korporativnih standarda, energetske efikasnosti i poboljšanja zaštite životne sredine.

Izvršni direktor za proizvodnju uglja u EPS-u Slobodan Mitrović istakao je da to preduzeće ima velike obaveze nasleđene iz prošlosti, ali i velika očekivanja u sadašnjosti za ispunjenje proizvodnih planova, uz poštovanje visokih standarda zaštite životne sredine i vođenje odgovorne socijalne politike.

Predstavnici mesnih zajednica Zeoke i Vreoci istakli su da su zadovoljni dobrom saradnjom s kompanijom u poslednje dve godine, tokom kojih su ispunjeni svi dogovori.

Saglasni su s planom EPS-a za raseljavanje stanovništva u narednom periodu i da je eksproprijacija domaćinstava iz ovih naselja u obostranom interesu, kako stanovnika ovih sela, tako i JP EPS-a.

Izvor: www.rts.rs

Vesna Vukajlović