Zeleni klimatski fond pomaže Srbiji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment) održali su danas prvi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno angažovanje sa Zelenim klimatskim fondom„.

Foto: pixabay

U okviru Zelenog klimatskog fonda za Srbiju je opredeljeno inicijalnih 300.000 američkih dolara za jačanje kapaciteta Nacionalne fokalne tačke i sastavljanje Nacionalnog programa prioriteta za finansiranje iz Fonda.

Ovo je početni korak kojim se stiču uslovi za pristup dodatnim sredstvima, poput sredstava za izradu Nacionalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove čiji iznos može biti i do tri miliona dolara, rečeno je na sastanku, a navodi se u saopštenju organizatora.

Na skupu su predstavljeni osnovni ciljevi projekta, između ostalog i priprema Nacionalnog programa prioriteta za finansiranje iz Fonda, koji je definisao konkretne oblasti od najvećeg značaja za Srbiju u pogledu prilagođavanja klimatskim promenama.

Cilj projekta je da se, uz koordinaciju sa zainteresovanim stranama (institucije Vlade, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, javne i privatne kompanije, banke i druge finansijske institucije…,) identifikuju prioriteti za finansiranje iz Fonda odnosno pripremi takozvani Nacionalni program prioriteta za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović rekao je da je za jačanje saradnje Srbije sa Zelenim klimatskim fondom neophodno definisati nacionalni program prioriteta za finansiranje.

Mahmutović je rekao da je Zeleni klimatski fond jedan od mogućih izvora finansiranja koji bi Srbiji mogao da pruži podršku u smanjenju štete i gubitaka od elementarnih nepogoda.

Takođe je dodao da je jačanje saradnje Srbije sa tim fondom važno ne samo sa aspekta Konvencije UN o klimatskim promenama, već i zbog unapređenja stanja u sektorima energetike, saobraćaja, poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Glavna uloga Zelenog klimatskog fonda je doprinos efikasnoj i ambicioznijoj borbi protiv klimatskih promena na globalnom nivou.

Inače, Zeleni klimatski fond je međunarodni fond koji je osnovan 2010. pod okriljem Okvirne konvencije UN o promeni klime, a Srbija je potpisnica te konvencije od 2001.

Izvor: Tanjug

Milisav Pajević