Zelena akcija obeležila Međunarodni dan bez plastičnih kesa

U sklopu međunarodnog Dana bez plastičnih kesa, aktivisti Zelene akcije su performansom ispred Importanne centra u Zagrebu ukazali na velike probleme u oblasti zaštite životne sredine koji nastaju zbog prekomerne proizvodnje i potrošnje plastičnih kesa. Akcijom su ponudili održivu alternativu u obliku platnenih kesa koje se mogu višekratno koristiti i nemaju negativan uticaj na okolinu.

Ujedno su pozvali građane na prestanak upotrebe plastičnh kesa, a Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske na realizaciju mera za smanjenje njihove proizvodnje i potrošnje.

Međunarodnim danom bez plastičnih vrećica svake se godine želi podići svest o štetnosti plastičnih kesa i pozvati na prestanak njihove upotrebe sa ciljem smanjenja njihove proizvodnje i zagađenja okoline.

Zelena akcija je pozvala sve građane da učestvuju u njihovoj online akciji Bez kesa molim! u okviru koje će im slati svoje fotografije sa alternativnim papirnim ili tekstilnim kesama koje se mogu višekratno upotrebljavati. Akcija će trajati do 7. jula 2017. godine.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević