Zbog nedostavljanja izveštaja Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula prekršajne prijave

Vesti | Upravljanje otpadom
Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine je dostavila Prekršajnom sudu u Beogradu 1981 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i preduzetnika koji nisu ispunili svoje obaveze izveštavanja za 2017. godinu o uvozu proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Rok za predaju izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2017. godinu bio je do 31. marta ove godine.

Podsetimo, obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Ova obaveza se takođe, odnosi i na udruženja, fondacije i slične organizacije, a koje su vršile uvoz proizvida koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Milisav Pajević