Završni radovi na izgradnji pristaništa u Zemunu

Mobilnost

Foto: Opština Zemun

Predsednik gradske opštine Zemun Dejan Matić sa saradnicima, koji su gotovo tri godine radili na realizaciji ovog projekta, obišao je završne radove na izgradnji međunarodnog putničkog pristaništa i među prvima prešao novopostavljeni most između obale i platoa za iskrcavanje putnika u dužini od 54,5 metara.

Gradska opština Zemun je inicirala ovaj projekat jer želi da u potpunosti iskoristi potencijal koji ima, kako blizinu auto-puta i aerodroma, tako i činjenicu da reka Dunav protiče kroz našu opštinu. Izgradnjom pristaništa povećavamo mogućnosti razvoja turizma, kao veoma značajne privredne grane. Veliki broj turista i danas obilazi Zemun, jer imamo šta da ponudimo, poput Zemunskog keja, alaskih restorana, tvrđave Gardoš, starog jevrejskog groblja, gradskog parka, uređenu pešačku zonu i veliki broj manifestacija na otvorenom prostoru. „Leto na Gardošu” prošle je godine posetilo više od 30.000 turista, a naša želja je da se ovaj broj udvostruči“, rekao je Matić.

Gradska opština Zemun finansirala je izradu projekta za dobijanje građevinske dozvole i predala ga Agenciji za upravljanje lukama. Sredstva su obezbeđena po konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija preko JVP „Beograd vode”, a deo sredstava za izvođenje obezbedila je i Agencija za upravljanje lukama.

Vlada Republike Srbije je još 2014. godine donela Uredbu o utvrđivanju lučkog područja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, sve prema planovima prostornog uređenja i planskoj dokumentaciji koja se odnosi na upravljanje vodama, pa je tada određena i parcela na kojoj je moguće izgraditi ovakvo pristanište. U toku je rad na realizaciji druge faze koja, između ostalog, podrazumeva postavljanje pontona na već izgrađene stubove.

Gradska opština Zemun, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Agencija za upravljanje lukama i JVP „Beograd vode”, 2018. godine potpisali su ugovor kojim su utvrdili međusobna prava i obaveze, koje su bile preduslov za sve pripremne radnje do raspisivanja javne nabavke za izbor izvođača radova na izgradnji pristana.

Dobijanjem drugog dela građevinske dozvole stvoreni su svi uslovi da prvi putnički brodovi ovoga leta uplove u „mirnu zemunsku luku“.

Izvor: Opština Zemun