Završni radovi na izgradnji nove crpne stanice „Kaloča“ kod Sente

Vesti | Održivi razvoj

 

Foto: JVP Vode Vojvodine

Radovi na Regionalnom podsistemu „Tisa-Palić“ i Crpnoj stanici „Kaloča“, dva projekta iz programa izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini iz Abu Dabi fonda, ušli su u završnicu.

Radovi na podsistemu za navodnjavanje „Tisa-Palić“ vredni su 4.748.042 evra, a ovaj sistem omogućiće navodnjavanje poljoprivrednih površina na 15.000 hektara.

Radovi na izgradnji nove crpne stanice „Kaloča“, koja se nalazi na desnoj obali reke Tise oko 11 kilometara od Sente, vredni su 906.624 evra.

Njena osnovna namena je snabdevanje vodom područja podsistema za navodnjavanje „Ada“, a zahvaljujući ovim radovima biće omogućeno navodnjavanje poljoprivrednih površina na 1.100 hektara.

Od avgusta 2017. godine, započeti su radovi na 11 projekata u Vojvodini prijavljenih za finansiranje iz Programa za navodnjavanje – Abu Dabi fonda. koji predstavljaju prvu fazu radova. Inače, do sada su završeni predviđeni radovi na četiri dvonamenska sistema – „Međa“, „Itebej I“, „Jankov most I i II“ i „Rečej“.

Ostali radovi teku prema predviđenom planu.

Milisav Pajević