Završetak realizacije projekta Regionalne deponije „Srem-Mačva“

Srbija | Upravljanje otpadom

Sanitarna-deponija-Srem-Macva Jarak1

U februaru 2015. godine biće završen projekat regionalne deponije „Srem-Mačva“ najavljeno je na sastanku u Sremskoj Mitrovici koji je održan povodom realizacije ovog projekta.

U okviru ovog jednogodišnjeg projekta održano je niz ekoloških radionica, foto konkursi kao i uređenje divlje deponije u Obrenovcu, a sve u cilju kako bi se podigla ekološka svest građana. Rečeno je da će se sa ovim aktivnostima nastaviti i kada projekat bude završen. Na sastanku je zaključeno i da je projekat izgradnje ove deponije veoma značajan zbog rešavanja ekoloških problema. Ukazano je i na to da je potrebno raditi na podizanju ekološke svesti građana i značaju separacije otpada u domaćinstvima.

Podsetimo, u novembru 2006. godine opštine Sremska Mitrovica i Šabac zaključile su Sporazum o saradnji na formiranju Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, a u martu 2011. godine potpisan je Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama ovih opština. Projektom je predviđeno da u prvoj fazi bude izgrađena sanitarna deponija „Jarak“ sa pratećom infrastrukturom i transfer stanicom, dok će u drugoj fazi biti izgrađeno postrojenje za separaciju otpada.

Vrednost investicije u prvoj fazi je oko 6,3 miliona evra, a najveći deo sredstava (oko 5 miliona evra) obezbeđen je kroz Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave Evropske unije (MISP). Opštine Sremska Mitrovica i Šabac učestvovale su sa milion evra, dok je 300 hiljada evra obezbeđeno iz nekadašnjeg Fonda za zaštitu životne sredine.

Regionalna deponija „Srem-Mačva“ početkom prošle godine dobila je jednogodišnju probnu dozvolu za rad, a posle isteka dozvole, ova regionalna sanitarna deponija trebalo bi da dobije integrisanu dozvolu za trajni rad.

Sandra Jovićević

foto: srem-macva.rs