Završeno izvlačenje mašina sa PK „Drmno“

Srbija

drmno te-ko.rs

Predstavnici Površinskog kopa „Drmno“ saopštili su da je sa ovog kopa izvučena i poslednja rudarska mašina iz blata i mulja.

Kako je navedeno, iz ovog kopa je u proteklih devet meseci ispumpano oko 1,5 miliona kubnih metara vode i izvučeno šest rudarskih mašina. Tri ovakve mašine su već revitalizovane i stavljene u pogon, dok se revitalizacija preostalih mašina očekuje tokom ove godine. U planu je i čišćenje dela ugljenog ležišta od nanosa sufozionog materijala, ali ni izgradnja novih vodosabirnika.

Istaknuto je i da bi tokom ove godine trebalo da budu stvoreni uslovi da se linija fronta vrati na 1800 do 2000 metara kao što je predviđeno projektom.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs