Završeni generalni projekti za revitalizaciju malih hidroelektrana

Srbija

hidro energijaFirma „Energoprojekt Hidroinženjering“ u novembru prošle godine potpisala je sa JP Elektroprivreda Srbije Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije i pružanju konsultantskih usluga potrebnih za revitalizaciju i modernizaciju 15 malih hidroelektrana (MHE) u vlasništvu EPS-a.

EPS ima u planu da revitalizuje sledeće male hidroelektrane: „Radaljska banja“, „Vrelo“, „Raška“ (Sopoćani), „Seljašnica“, „Turica“, „Kratovska reka“, „Pod gradom“, „Moravica“, „Sveta Petka“, „Sićevo“, „Temac“, „Sokolovica“, „Gamzigrad“, „Vučje“ i „Jelašnica“.

Kako je izjavio pomoćnik direktora direkcije za obnovljive izvore energije u Elektroprivredi Srbije, Dušan Živković, na konferenciji „Balkanski sektor i investicije u OIE“, u decembru prošle godine, ukupna instalisana snaga ovih MHE će biti oko 20MW. Vrednost ovog ugovora je 1,3 miliona evra, a finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i sredstvima EPS-a.

Direktor marketinga firme „Energoprojekt Hidroinženjering“ gospodin Jovan Vujović, u razgovoru za Energetski Portal, izjavio je da je ova firma završila generalne projekte za sve MHE obuhvaćene ugovorom. Prema njegovim rečima, u toku je pribavljanje mišljenja za lokacijske dozvole, ali i izrada tenderske dokumentacije za nabavku opreme potrebne za revitalizaciju ovih MHE. Nakon dobijanja građevinskih dozvola, počeće se sa njihovom modernizacijom.

Pored toga što će biti revitalizovane, neke od ovih MHE će dobiti i veću instalisanu snagu, a time će biti povećana i godišnja proizvodnja električne energije.

Inače MHE „Sveta Petka“ prva je mala hidroelektrana koja je izgrađena u Srbiji još 1908. godine. Njenom revitalizacijom pored funkcionalnije proizvodnje električne energije sačuvaće se objekat od značaja za razvoj i istoriju elektrotehnike.

S.J.