Završeni elektro radovi na bageru SchRs 800

Srbija

Bager 800 te-ko.rs

PD „TE-KO Kostolac“ izdalo je saopštenje u kome se navodi da su električari Površinskog kopa „Drmno“ završili zamenu elektro opreme na bageru SchRs 800.

U saopštenju stoji da su radovi završeni u planiranom roku od 60 dana, odnosno 15. novembra 2014. godine, a mašina je sada spremna za iskopavanje uglja.

Puštanjem u rad ovog bagera na Površinskom kopu „Drmno“ proizvodnja uglja će biti stabilna, tako da neće biti problema u snabdevanju ovim energentom tokom zimskog perioda.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs