Završene rasprave o Zakonu o zaštiti životne sredine i zakonu o upravljanju otpadom

Srbija | Održivi razvoj

privredna-komora-srbije-

U petak 10. jula 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održane su Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine gospodin Aleksandar Vesić izjavio je da Nacrt Zakona o zaštiti životne sredine podrazumeva osnivanje Zelenog fonda koji bi trebalo da pospeši aktivnosti u oblasti zaštiti životne sredine.

Savetnik Privredne komore Srbije gospodin Siniša Mitrović izjavio je da je Privredna komora Srbije inicirala sertifikaciju kompanija iz oblasti upravljanja otpadom, a istakao je i da se izmenama Zakona o upravljanju otpadom mogu stvoriti uslovi za nova radna mesta.

Kako je istaknuto, jedan od razloga za izmenu Zakona o zaštiti životne sredine je i potreba usklađivanja važećeg zakona sa propisima o dodeli državne pomoći, drugim sistemskim zakonima, ali i relevantnim međunarodnim ugovorima i propisima Evropske unije.

U saopštenju Privredne komore Srbije istaknuto je da su neki od razloga za izmenu Zakona o upravljanju otpadom usklađivanje pravnih rešenja sa primenom drugih važećih propisa, kao i preciziranje pojedinih odredaba zakona koji se odnose na oduzimanje ovlašćenja za ispitivanje otpada, sadržinu zahteva i dozvole za odlaganje otpada na deponiju i termički tretman otpada, pravnog sledbenika lica koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, izmenu i oduzimanje dozvole.

Zakonom o upravljanju otpadom biće uvedeno načelo samoodgovornosti, regulisan rad IPCC postrojenja za upravljanje otpadom za vreme trajanja probnog rada, uvedeni novi instituti, kao i nova vrsta planskog dokumenta. Osim toga, biće definisana odgovornost proizvođača otpada, reciklaža otpada, kao i obaveze lokalne samouprave iz oblasti upravljanja otpada. Istaknuto je i da će se dokument o kretanju opasnog otpada od 2016. godine popunjavati elektronskim putem.

Kompletne izmene zakona možete pogledati ovde.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs