Završena poslednja faza rekonstrukcije odbrambene linije Novog Sada

Vesti | Održivi razvoj

 

Foto: JVP "Vode Vojvodine"

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Postavljanjem ankera na prostoru „Luke Novi Sad“ završena je i poslednja faza rekonstrukcije odbrambene linije Grada Novog Sada za odbranu od ekstremno visokih vodostaja Dunava.

Radovi su trajali nekoliko godina, od 2008. do 2012.godine, a obuhvaćene su lokacije na levoj obali Dunava u gradskoj zoni u dužini od 2,35 kilometara i 4,2 kilometara na desnoj obali kanala Novi SadSavino Selo, od ušća kanala u Dunav do hidro čvora Novi Sad.

Ugradnja ankera za montažu mobilne opreme izvedena je u dužini od oko 560 metara i zahtevala je razbijanje betonske ploče, iskop zemlje, izradu armirano-betonskog bloka i ugradnju čeličnog ankera za postavljanje stubova- nosača mobilne opreme za odbranu od poplava.

Na ovako formiranu podlogu, u slučaju nepovoljne hidrološke situacije, moguće je za nekoliko sati postaviti stubove i zatvoriti ih aluminijumskim talpama.

Kompletirana odbrambena linija, sa ostalim postojećim objektima, štiti Grad Novi Sad od velikih voda Dunava.

Vrednost radova na postavljanju ankera mobilne opreme iznosi oko 14,5 miliona dinara, a izvedeni su u roku od 90 dana.

Milisav Pajević