Završena nadogradnja prelivnog stuba za deponiju pepela i šljake na TENT A

Srbija

prsVodeći građevinski nadzorni inženjer Termoelektrane Nikola Tesla A gospodin Predrag Lukić izjavio je da je da su krajem jula ove godine završeni radovi na nadogradnji prelivnog stuba koji je visok 23,2 metra.

Kako je istakao, stub je nadograđen u sklopu pripreme za izgradnju deponije pepela i šljake u TENT A, a vrh stuba nalazi se u geometrijskom centru kasete 3. Prelivni stub čine četiri betonska stuba koja su sa svih strana horizontalno povezana. Cilj nadogradnje postojećeg stuba je da se preko njega voda odvede sa pepelišta do kolektora ili obodnih kanala oko deponije koja se zatim sa pepelom i šljakom istače na kasetu. Prema njegovim rečima, ovaj prelivni stub predstavlja rekord u nadogradnji građevinskih objekata ove vrste u svim deponijama pepela u EPS-u.

Glavni projekat nadogradnje stuba izradio je Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, a radove su izveli kompanije Graditelj NS iz Novog Sada i Imes-Coop iz Obrenovca.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs

izvor: tent.rs