Završena manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija“

Srbija | Održivi razvoj

bnr

U petak 11. marta 2016. godine završena je manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija“.

Kako je navedeno u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine tema „Klimatski panel Srbije“ – Inauguralna sednica u svetlu aktuelnih i sve češćih prirodnih katastrofa u našoj zemlji nametnuta je kao jedna od glavnih tema manifestacije.

Ambasador Francuske njena ekselencija gospođa Kristin Moro u okviru manifestacije govorila je o Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, kao i o globalnom klimatskom sporazumu koji je donet na konferenciji COP 21 u Parizu krajem prošle godine. Istakla je da je doneti sporazum neophodno što pre potpisati, što se očekuje 22. aprila 2016. godine, a zatim i ratifikovati. Dodala je da će sporazum stupiti na snagu nakon što ga ratifikuje 55 zemalja, a da se obaveze proistekle iz sporazuma računaju od 2020. godine. Navela je i da će 2018. godine biti održan sastttanak tokom koga će biti procenjeno smanjenje gasa sa efektom staklene bašte koje su države ostvarile, a koje će omogućiti korekciju predviđanja u okviru nacionalnih doprinosa.

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine AP Vojvodine gospodin Slobodan Puzović izjavio je da je neophodna saradnja svih nivoa vlasti kako bi se predupredile posledice klimatskih promena. On je održao i prezentaciju posvećenu poplavama i vodosnabdevanju gde je istakao da je jedan od najznačajnijih problema u ovoj oblasti upravo ljudski faktor.

Manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“ održava se na Novosadskom sajmu od 10. do 11. marta 2016. godine. Organizatori su Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF), Novosadski sajam, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Color Press Grupa.

Sandra Jovićević

foto: cedeforum.org