Završena izgradnja dimnjaka u termoelektrani „Kostolac B“

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ saopštilo je da je u termoelektrani „Kostolac B“ završena izgradnja dimnjaka na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova.

Kako je istaknuto, projekat se finansira u okviru prve faze kineskog aranžmana za termoelektranu „Kostolac B“. Obuhvata rehabilitaciju Bloka 1 i Bloka 2 koje su završene, kao i izgradnju sistema za odsumporavanje dimnih gasova i izgradnju industrijskog koloseka. U planu je da sledeće godine bude izgrađeno i moderno pristanište, navedeno je u saopštenju EPS-a. Istaknuto je i da je Blok B1 prvi u energetskom sistemu EPS-a koji ima kontrolisanu emisiju azotnih oksida i emituje u atmosferu manje od 50 miligrama praškastih materija.

Izvršni direktor EPS-a za proizvodnju energije gospodin Dragan Jovanović izjavio je da je potpisivanjem komercijalnog ugovora i sporazuma o kreditiranju izgradnje novog bloka od 350MW i proširenja kopa „Drmno“ sa Ministarstvom finansija nastavljena druga faza kreditnog aranžmana. Kako je istakao, vrednost radova na izgradnji Bloka B3 i proširenju proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje iznosi 715,6 miliona dolara, dok je ukupna vrednost obe faze 1,06 milijardi dolara.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs