Završen projekat „Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu“

Srbija

konvenicja o predelu eko minpoljU sredu 16. decembra 2015. godine održana je konferencija povodom završetka projekta „Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu“.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović je izjavila da se Republika Srbija pridružila grupi od 38 zemalja koje su prihvatile Evropsku Konvenciju o predelima i time pokazala da za Srbiju predeo ima važnu ulogu kao javni interes u oblasti kulture, ekologije i društva. Kako je dodala, zaštitom predela, njegovim planiranjem i upravljanjem doprinosi se dobrobiti pojedinca i zajednice.

Izvršni sekretar Evropske Konvencije o predelu Saveta Evrope gospođa Magelon Dežan-Pon navela je da je bitna vertikalna i horizontalna saradnja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kako bi se prenela iskustva i znanje, a da projekat „Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za promenu Evropske konvencije o predelu“ predstavlja primer dobre prakse.

Projekat „Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu“ traje 4 godine, a ima za cilj identifikaciju i procenu predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja, kao i stvaranje mehanizma za strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Evropskom Konvencijom o predelu. U okviru projekta digitalizovane su tematske mape na teritoriji Šumadije i Pomoravlja, identifikovano je 183 jedinice opisa predela, obrazova je baza podataka i dizajniran je internet portal jedinica opisa predela koji omogućava korisnicima da istražuju vesti, slike i podatke vezane za implementaciju Evropske konvencije o predelu u Šumadiji i Pomoravlju, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Projekat je realizovan u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca REDASP i Ministarstvom kulture i informisanja, a finansiran je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs