Završen postupak po drugom obaveštenju o slobodnim lokacijama za izgradnju MHE

Srbija

mhe2Na sajtu Ministarstva za rudarstvo i energetiku danas je objavljena konačna lista potencijalnih investitora sa kojima će biti potpisan Trojni memorandum o razumevanju.

Lista slobodnih lokacija za izgradnju MHE dostupne su bile na sajtu Ministarstava.

Predložene su 143 lokacije procenjene ukupne instalirane snage 57MW.

Za 106 lokacija konkurisala su 74 Investitora.

Posle razmatranja pristiglih prijava za svaku pojedinačnu lokaciju Komisija je odlučila da se Trojni memorandum o razumevanju potpiše sa 40 investitora za 80 lokacija.
Kratak rezime rada Komisije:
– za 80 lokacija će biti potpisani Trojni Memorandumi o razumevanju sa 40 investitora; za neke će biti urađeni posebni Memorandumi imajući u vidu napomene članova Komisije
– za 37 lokacija nije stigla niti jedna prijava
– za 11 lokacija nije podneta prihvatljiva prijava
– 15 lokacija izuzeto sa spiska slobodnih
– Opštine Aleksinac I Golubac su bile bez prijava; odnosno ni za jednu njihovu prijavu neće biti potpisan
– MHE Krupanj i Martača u opštini Krupanj su spojene u jednu, tako da su prijave pristigle za njih dve razmatrane zajedno

Komisiju su sačinjavali predstavnici sledećih institucija:
• Ministarstvo nadležno za poslove energetike
• Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva
• Ministarstvo nadležno za poslove regionalnog razvoja i lokalne samouprave
• Republička direkcija za vode
• JVP Srbijavode
• Republički hidro-meterološki zavod
• Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije
• Privredna komora Srbije
• SIEPA
• Predstavnici JLS

Komisija je nakon detaljnog uvida u pristiglu dokumentaciju, odluke donosila konsenzusom.

Pristigle prijave su vrednovane na osnovu kriterijuma navedenih u tački 5 Obaveštenja:
• finansijska sposobnost investitora,
• iskustvo u izgradnji i upravljanju hidroenergetskim objektima,
• iskustvo u radu na domaćem tržištu,
• dostavljenim podacima o investicionom projektu,
• uticaja na jedinicu lokalne samouprave i lokalno stanovništvo.

Komisija je počela sa radom 22.04.2014. godine i završila 11.07.2014. godine kada je održan završni sastanak.
Na listi su za svaku lokaciju ponaosob navedena dva investitora kojima će se sukcesivno pružati šansa da realizuju investiciju. U slučaju njihovog odustajanja, priliku za investiciju dobiće drugi.

Tokom avgusta biće realizovano potpisivanje Trojnog memoranduma o razumevanju za svaku lokaciju ponaosob između Ministarstva rudarstva i energetike, jedinice lokalne samouprave i prvorangiranog potencijalnog investitora, o čemu će svi potpisnici memoranduma biti blagovremeno obavešteni.

Konačnu listu investitora koje je Komisija predložila za potpisivanje Trojnog memoranduma o razumevanju možete preuzeti ovde.

Pregled svih izuzetih lokacija možete preuzeti ovde.

Objavljena rang lista potencijalnih investitora je konačna.

Dokumenti:

Konacna lista po II Obavestenju.docx