Završen Akcioni plan AP Vojvodine za bioenergiju

Srbija | Biomasa

biomasa garfondapv.org.rs

Svetska asocijacija za bioenergiju u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine izradila je nacrt Akcionog plana AP Vojvodine za bioenergiju.

U okviru ovog plana predstavljeni su potencijali biomase u Vojvodini, ciljevi za razvoj bioenergije i mere podrške do 2030. godine. Osim toga, predstavljeni su i pilot projekti za korišćenje biomase u javnom prevozu, u industriji i u toplanama.

Kako je navedeno, cilj ovog akcionog plana je smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i ekonomičnije iskorišćavanje obnovljivih izvora energije iz domaćih resursa.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org