Zavesa od algi upija ugljen-dioksid i proizvodi kiseonik!

Londonski projektni biro ecoLogicStudio nudi svojim klijentima rešenja zasnovana na zaštiti životne sredine, dostizanju ideala samodovoljnosti u savremenom dobu i ozelenjavanju sivih gradskih objekata. Jedan od izuma arhitekata, urbanista i dizajnera okupljenih u ovom birou je i tzv. živa zavesa Photo.Synth.Etica, osmišljena u svrhu smanjenja vazdušnog zagađenja.

Foto: Instagram @pr_mintlist (screenshot)

Photo.Synth.Etica je fotobioreaktor – inkubator za alge koji, kako mu samo ime sugeriše, funkcioniše po principu fotosinteze, procesa pretvaranja svetlosne energije u hemijsku. Kao njen nusproizvod biljke ispuštaju kiseonik (O2). Mnogi fotosintetički organizmi istovremeno skladište ugljen-dioksid (CO2).

Prototip zavese od mikroalgi ugledao je svetlo dana u novembru prošle godine tokom Skupa klimatskih inovatora održanog u Dablinu.

Sačinjava je 16 modula, napravljenih od bioplastike, širine 2 metra i visine 7 metara koji su postavljeni na jednu od fasada Dablinskog zamka. U njih su ubrizgane alge.

Foto: Instagram @ready_tochange (screenshot)

U toku 24 časa ova neobična instalacija „uhvati“ oko kilogram CO2, što je količina koju tokom istog perioda upije 20 stabala drveća.

Njene prednosti ne staju na apsorpciji štetnih materija iz atmosfere! U okviru procesa koji se odvija u Photo.Synth.Etica nastaje i biomasa od koje može da se proizvede energija ili materijal za module za zavese sa algama. Zahvaljujući sposobnosti stvaranja i emitovanja svetlosti, alge noću sijaju.

Pametni gradovi, pametne kuće, autonomna vozilaog  i roboti suvereno vladaju našim zamislima o budućnosti. Ipak, oni će i dalje ostati na nivou naučne fantastike ukoliko ne obezbedimo potrebnu prostornu i arhitektonsku rekonstrukciju za društveni prelaz sa Juga na Teslu.

Jelena Kozbašić