Zašto energetska tranzicija na obnovljive izvore treba da bude pravedna?

Foto: EP

Na Dan ljudskih prava, 10. decembar, fondacija Fridrih Ebert organizovala je konferenciju FER ENERGIJA u kongresnom centru Envoy u Beogradu. Cilj događaja bio je da se skrene pažnja da energetska tranzicija sa fosilnih goriva na obnovljive izvore treba da se odvija uz poštovanje i brigu o ljudima zaposlenim u sektoru proizvodnje energije iz naftnih derivata.

Skup su otvorili Ana Manojlović, program koordinatorka u fondaciji Fridrih Ebert, i Mirko Popović, samostalni konsultant za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i dobro upravljanje. Popović je naglasio da fer energija podrazumeva mogućnost učešća za sve zainteresovane strane u procesu energetske tranzicije, vladavinu prava i jednakost ljudi i da se odvija na taj način da omogućava, a ne sprečava, održivi ekonomski razvoj.

Foto: EP

Mirjana Jovanović, koja koordiniše projektima u oblasti energetike, klime i životne sredine u Beogradskoj otvorenoj školi, održala je prezentaciju na temu dekarbonizacije i pravedne tranzicije osvrćući se na perspektive lokalnih zajednica. Skrenula je pažnju da ključni glas u energetskoj tranziciji predstavljaju sindikati i međunarodne organizacije rada. S obzirom na to da sve manje finansijskih institucija podržava ulaganje u fosilna goriva i da Evropska unija teži da se „dekarbonizuje“ do 2050. godine, zaposleni na pozicijama  ugroženim tranzicijom trebalo bi da se prekvalifikuju ili da im se isplate otpremnine. Države koje će biti najviše pogođene zatvaranjem ugljenokopa i termoelektrana su Nemačka i Poljska.

Na radionici o niskougljeničnom razvoju i otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promene učesnici konferencije imali su priliku da od Sanele Mikulčić i Lucije Topić iz Hrvatske saznaju šta se desilo kada su stanovnici gradića Križevci „uzeli solarnu energiju u svoje ruke“ i uložili u proseku 500 evra. Demokratizacija energije posredstvom Zelene energetske zadruge rezultovala je izgradnjom solarne elektrane na krovu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci.

Miloš Radojević predstavio je nastojanja Regionalne razvojne agencije Zlatibor na polju promocije održivog života i energetske efikasnosti u svom okrugu.

Događaj je završen panel diskusijom na temu obnovljivih izvora energije između aukcija i feed-in tarifa. Privukao je stručnjake iz različitih sektora – energetike, ekonomije, urbanizma… koji su se složili da je za energetsku tranziciju neophodan upravo multidisciplinarni pristup i udruživanje snaga svih aktera.

Jelena Kozbašić